ŚWIADCZENIA

Montaż, nadzór instalacyjny, uruchomienie urządzeń technologicznych nagrzewania indukcyjnego lub topienia, optymalizacja procesu technologicznego

Lista prac do wykonania jest uzgodniona z góry i jest sformalizowana na podstawie umowy (lub dodatkowej umowy zlecenia) między producentem lub wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem klienta

1

Prace montażowe

W przypadku braku w przedsiębiorstwie-zamawiającym specjalistów, posiadających doświadczenie w pracach montażowych indukcyjnych instalacji, przedsiębiorstwo-producent może wziąć na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac montażowych według odpowiedniej umowy.

2

Usługi instalacyjne i montażowe

W przypadku braku w przedsiębiorstwie-zamawiającym specjalistów, posiadających doświadczenie w pracach montażowych indukcyjnych instalacji, ale są wykwalifikowani elektrycy i ślusarz, przedsiębiorstwo-producent może wziąć na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac montażowych według odpowiedniej umowy.

3

Uruchomienie

Ocena gotowości prac instalacyjnych do przeprowadzenia rozruchu (oddania do eksploatacji) urządzeń, która w przypadku istotnych niedociągnięć sporządza się ustawę wskazującą uwagi, zalecenia dotyczące ulepszeń i harmonogram ich wdrożenia.

4

Optymalizacja procesu technologicznego

Proces technologiczny jest początkowo opracowywany w trakcie testowania technologicznego sprzętu i szkolenia personelu do uruchomienia.

Inne rodzaje usług

 • wykonanie prac projektowych;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technologii hutniczych;
 • produkcja nietypowych wyrobów według rysunków Klienta;
 • remont i modernizacja tyrystorowych przetwornic częstotliwości;
 • produkcja tablic znamionowych.

W przyszłości procesy technologiczne są opracowywane przez specjalistów firmy klienta lub, w przypadku złożonych problemów, są omawiane ze specjalistami "Termolit" sp. z o. o. telefonicznie lub osobno, na miejscu.

Przygotowanie TFC do eksploatacji w przedsiębiorstwie-konsumenta

1

Ocena gotowości robót instalacyjnych do prowadzenia uruchomienie sprzętu

W przypadku znaczących braków sporządza się ustawę wskazującą uwagi, zalecenia dotyczące ulepszeń i harmonogram ich wdrożenia.

2

Badania i wykrywanie błędów w montażu sprzętu

 • zgodność instalacji sprzętu z rysunkami paszportu technicznego ICMEF lub IHU;
 • zgodność schematu chłodzenia, właściwy dobór pomp i systemów zewnętrznego chłodzenia (chłodnia kominowa, chłodzenie ewaporacyjne, itp.);
 • zgodność instalacji i przygotowania hydrauliki do podnoszenia urządzeń zgodnie z zaleceniami paszportu technicznego;
 • zgodność wyboru i podłączenia obwodów zasilania elektrycznego i obwodów sterowania TFC i urządzeń zewnętrznych ze schematami połączeń, jakością połączeń zasilania, jakością uziemienia.
3

Uruchomienie

 • sprawdzanie układu chłodzenia na szczelność i ciśnienia roboczego i przepływu odpowiednio paszportu technicznego;
 • sprawdzenie działania czujników kontroli przepływu;
 • dla ICMEF kontrola hydrauliki: ustawienie ciśnienia roboczego i prędkości podnoszenia i opuszczania urządzenia;
 • dla IHU (jeśli są dostępne) weryfikacja mechanizmów podawania półwyrobów;
 • sprawdzenie działania TFC w trybie regulacji;
 • sprawdzenie mocy symulatorów obciążenia z wymaganymi ustawieniami płyt głównych TFC;
 • kontrola i konfiguracja dodatkowego sprzętu kontrolno-pomiarowego;
 • sprawdzenie układu napędowego w cyklu technologicznym (prażalnicze i kontrolne wytopy na ICMEF, ogrzewanie partii półwyrobów na IHU);
 • omówienie wyników uruchomienia i opracowanie odpowiednich dokumentów.

 

Uwaga:

 • aby zminimalizować błędy w przygotowaniu sprzętu do uruchomienia, zaleca się zaangażowanie przeszkolonych specjalistów do pracy instalacyjnej lub konsultacje ze specjalistami "Termolit" sp. z o. o.;
 • Przed wykonaniem rozruchu w ciągu 1-3 dni należy przeprowadzić powlekanie i suszenie urządzeń do topienia (bez podszewki lub skoordynować to z "Termolit" sp. z o. o.).

Przydatne informacje.

Dość powszechnym piecem obsługiwanym przez Klienta jest piec do produkcji indukcyjna do topienia stali IST-0,16 / 0,1 EG. Jest to piec o pojemności 160 kg dla stali, z elektromotorycznym źródłem zasilania typu VPC -100-2.4. Istotną wadą tego pieca jest: wykorzystanie generatora elektrycznego jako źródła zasilania i jego raczej niska wydajność. Ponieważ żywotność generatora maszyn elektrycznych VPC -100-2,4 została już prawie wyczerpana, to często pojawia się pytanie: czym go zastąpić i jak przy tym zwiększyć wydajność w ogóle?

Rozwiązanie tego problemu okazuje się być dość proste i zarazem bardzo skuteczne.

Należy:

1, wymienić generator elektryczny VPC-100-2,4 tyrystorowym przetwornikiem częstotliwości TFC-160-2,4;

2. wymienić induktor pieca IST-0.16 na induktor o podobnej wielkości i wymiarach (ICMEF-0.16), ale o zupełnie innej konstrukcji i parametrach;

3zmienić pojemność i konstrukcję baterii kondensatorów:

 1. wymiana VPC -100-2,4 na TFC -160-2,4:
  • moc źródła powyżej;
  • wyższa sprawność (0,7 i odpowiednio 0,94);
  • brak części zużywających się;
  • ergonomia.
 2. wymiana induktora: induktor podobnej geometrii, ale ma wyższe parametry energetyczne;
 3. wymiana (modernizacja) baterii kondensatorów ogranicza się do zwiększenia pojemności baterii kondensatorów i demontażu zużycia oraz kosztownych styczników mocy. W przypadku wykorzystania, jako źródła zasilania TFC, algorytm jego działania zapewnia utrzymanie współczynnika mocy cos y w zakresie 0,95-0,97 w dowolnym momencie topnienia.
Korzyści z modernizacji pieca..

W wyniku tej modernizacji czas topnienia jest znacznie (około dwa razy) zmniejszony, podobnie jak zużycie energii.