Zacharow Aleksiej Władimirowicz

Dyrektor techniczny

Data zatrudnienia: 30.06.2004

Kluczowe obowiązki:

  • Określenie polityki technicznej i kierunku rozwoju technicznego przedsiębiorstwa.
  • Zapewnienie warsztatom niezbędnej dokumentacji projektowej i technologicznej.
  • Organizacja technicznego przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie.
  • Prowadzenie spotkań produkcyjnych i monitorowanie harmonogramu planów.
  • Kontrola nad rozwojem i wdrażaniem nowego sprzętu i nowych technologii
  • Wdrożenie marketingu technicznego, pomoc dla działu marketingu.
  • Negocjacje z potencjalnymi klientami.
  • Przygotowanie odpowiedzi na listy i zapytania klientów.
  • Opracowanie i kontrola środków mających na celu poprawę jakości produktów.
  • Opracowanie długoterminowego planu instalacji i uruchomienia sprzętu.

Comments are closed.