Pirogova Olga Nikolaevna

Główny księgowy

Data zatrudnienia: 04/03/2006

Kluczowe obowiązki:

  • Zapewnienie legalności, terminowości i dokładności rozliczeń.
  • Prowadzenie rachunkowości działalności gospodarczej i finansowej przedsiębiorstwa.
  • Zapewnienie terminowego sporządzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.
  • Analiza działalności gospodarczej i finansowej przedsiębiorstwa.
  • Inwentaryzacja środków pieniężnych i pozycji inwentarzowych.
  • Rachunkowość operacji finansowych, rozliczeniowych i kredytowych.
  • Dokonywanie rozliczeń płacowych.

Comments are closed.