Kumpan Nikołaj Iwanowicz

Kierownik sklepu z instalacjami elektrycznymi

КУМПАН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - Начальник электромонтажного цеха

Data zatrudnienia: 06/29/2004

Kluczowe obowiązki:

  • Zapewnienie realizacji planowanych celów, wytwarzanie produktów wysokiej jakości.
  • Efektywne wykorzystanie materiałów, komponentów, środków trwałych i kapitału obrotowego.
  • Zapewnienie technicznie poprawnego działania sprzętu i innych środków trwałych.
  • Realizacja harmonogramów ich naprawy, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.
  • Formowanie zespołów (liczba, poziom zawodowy i wymagania kwalifikacyjne).
  • Planowanie konserwacji zapobiegawczej urządzeń w części elektrycznej.
  • Monitorowanie zgodności z naprawami sprzętu.
  • Zapewnienie scentralizowanej naprawy i przywracania używanych narzędzi

Comments are closed.